6.12.2017

O závodu

Závod vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní je tradiční závod pro světlušky a vlčata (mladší děvčata a kluci do 11 let ve skautských oddílech).

Disciplíny závodu jsou postaveny tak, aby teoretickou i praktickou formou prověřily znalosti a dovednosti, které by měl každý mladý člověk umět, aby byl prospěšný své společnosti. Závod tak přímo navazuje na jeden ze základních myšlenkových pilířů skautského hnutí – celoživotní vzdělávání a snaha o konání správných věcí správným způsobem.

Mimo samotného závodění je jedním z cílů tohoto setkání také společný zážitek s ostatními světluškami a vlčaty z jiných regionů České republiky. Podporuje se tak myšlenka sounáležitosti se všemi lidmi dobré vůle bez rozdílu společenského postavení, původu, rasy či náboženského přesvědčení, která je také pevně zakotvena přímo ve stanovách spolku.

Celostátní kolo Závodu vlčat a světlušek je postupovým závodem nižších (krajských) kol a účastní se jej celkem 14 dívčích a 14 chlapeckých družstev, která tvoří 4-8 členů. Celkem je tedy akce určena pro více jak 300 osob ze všech konců republiky.